Przejdź do treści

Polityka cookies

POLITYKA COOKIES SERWISU I SKLEPU INTERNETOWEGO

www.nasidziadkowie.pl

Obowiązuje: od 18 lutego 2022 r.

§1

Tożsamość administratora danych

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z Serwisu i Sklepu prowadzonego pod adresem www.nasidziadkowie.pl jest Magdalena Turek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Memory Travel Magdalena Turek, ul. Wyzwolenia 165, 42-300 Myszków, NIP: 6422633104, REGON: 369128116.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały udostępnione w Polityce Prywatności RODO pod adresem: www.nasidziadkowie.pl/polityka-cookies
 3. Strona używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkowników Serwisu i Sklepu, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

§2

Stosowane definicje

 1. Cookies – małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony.
 2. Użytkownik – osoba, która dobrowolnie korzysta ze Strony i Sklepu internetowego, tj. przegląda strony i podstrony Serwisu, dokonuje zakupów w Sklepie internetowym Administratora danych osobowych lub kontaktuje się z nim poprzez formularz kontaktowy lub dane teleadresowe dostępne na stronie internetowej Sklepu.
 3. Serwis/Sklep/Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.nasidziadkowie.pl, za pomocą której Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu, dokonać zakupu wybranego Produktu na stronie Sklepu, wypełnić formularz kontaktowy lub skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie.
 4. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§3

Cele cookies

 1. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki lub trwały.
 2. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze stron Serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze stron, a także umożliwia zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień.
 3. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania zawartości stron Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (wyświetlanie dostosowane do potrzeb i urządzenia, z którego Użytkownik korzysta, zapamiętywanie funkcjonalnych ustawień Użytkownika).
 4. Dane zawarte w cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi podczas zamówienia lub kontaktu z Administratorem danych.

§4

Akceptacja lub zmiana ustawień cookies

 1. Użytkownik może zaakceptować stosowanie cookies w wyżej wymienionym celu lub wybrać tylko takie ustawienia, na które wyraża zgodę. Użytkownik może także w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta podczas przeglądania Serwisu i Sklepu.
 2. Skasowanie lub wyłączenie plików cookies może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony (dotyczy cookies funkcjonalnych). Niektóre pliki cookies mogą być bowiem niezbędne do prawidłowego działania stron Serwisu i wyświetlenia treści na danym rodzaju urządzenia.
 3. W celu zarządzania cookies Użytkownik może skorzystać także z funkcji dostępnych w przeglądarce, z której aktualnie korzysta. Instrukcje zarządzania cookies dostępne są na stronach dostawców przeglądarek internetowych, w szczególności:
  1. Google Chrome – instrukcja
  1. Mozilla Firefox – instrukcja
  1. Apple Safari – instrukcja
  1. Microsoft Internet Explorer – instrukcja

§5

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki cookies, w szczególności w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywać po 14 dniach od dnia ich publikacji na stronach Serwisu.